پیش دبستانی بهاران آب پخش

مسایل اجتماعی


مسایل اجتماعی مجموعه توانمندي هايي است كه موجب موفقيت در زندگي اجتماعي فرد مي شود. هر فرد براي زندگي موفق در يك جامعه، علاوه بر مهارت هاي فردي به مهارت هاي ديگري نياز داردكه از آن به نام مهرت هاي اجتماعي ياد مي كنند.(كتاب آموزش و پرورش كودكان با نياز هاي ويژه) مهارت هاي اجتماعي، مجموعه رفتارهايي است اكتسابي كه از طريق مشاهده، مدل سازي، تمرين و بازخورد آموخته مي شود و ...
دسته بندی : روانشناسی
ادامه مطلب / دانلود

اختلال بیش فعالی ADHD


تعربف اختلال بیش فعالی وکم توجهی ADHD ایا از برخی از رفتارهای کودکتان ناراحتید؟ ایا برخی از ویژگی های او شما را کلافه کرده است؟ایا اموزگاران از او شکایت میکنند؟ایا معلم ها میگویند حواس فرزندانتان پرت میشود ونمیتواند روی صندلی ارام وبیصدا بنشیند؟و..... اگر جواب شما به بیشتر پرسش های بالا مثبت است به احتمال زیاد فرزند شما دارای اختلال ADHD است.یعنی هم پیش فعال است وهم از تمرکز کافی برخوردار ...
دسته بندی : آموزش ها
ادامه مطلب / دانلود

استرس چیست؟


استرس چیست؟ استرس واکنش طبیعی است که ما هر روز تجربه میکنیم.سطح معینی از استرس نه تنها برای فعالیت، بلکه برای انگیزش مادر جهت بهره وری از توانایی هایمان ضروری است.استرس بیش از حد میتواند برای سلامت زیان آور باشد.استرس واکنش منفی است که مادر برابر اشخاص،رویدادها واشیا نشان میدهیم.استرس یک عامل خارجی نیست. واکنش های ما دونوع هستند: واکنش شاد ولذت بخش در برابر چیزهای مثبت.مثلا واکنش در برابر تحسین شدن.واکنش همراه ...
دسته بندی : آموزش ها
ادامه مطلب / دانلود